Základy asertivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    81538

Popis kurzu na míru Základy asertivity

Trvání: zpravidla půl den, možno na celý den; většinou v kombinaci s komunikací

Cíle tréninku: (po absolvování tréninku budou účastníci schopni)
rozlišovat jednání asertivní, agresivní, pasivní a manipulativní
pochopit své asertivní práva
lépe prosazovat své oprávněné požadavky a odmítat neoprávněné požadavky od jiných
efektivněji zvládat konflikty a reagovat vhodně na kritiku
snadněji hledat kompromis
používat metody žádosti o laskavost a způsoby zdvořilého odmítání žádosti o laskavost
lépe komunikovat v procesu budování vztahů s podřízenými, nadřízenými, kolegy, zákazníky a dodavateli
Obsah tréninku:

Co je to asertivita
Výchozí požadavky
Asertivní práva
Neasertivní pověry
Asertivita není manipulativní
Základní asertivní dovednosti
Metoda prosazení oprávněných požadavků
Metoda odmítání neoprávněných požadavků
Postupy, jak se vyrovnat s kritikou
Otevřené dveře
Souhlas s oprávněnou kritikou
Dotazování na nedostatky
Metoda hledání kompromisu
Metoda, jak požádat o laskavost
Odmítnutí žádosti o laskavost