Vzdělávání a rozvoj pracovníků - analýza potřeb, hodnocení účinnosti, trendy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  2036330

Popis kurzu na míru Vzdělávání a rozvoj pracovníků - analýza potřeb, hodnocení účinnosti, trendy

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na organizaci systematického vzdělávání a rozvoje zaměstnanců organizace.

Komu je kurz určen

Kurz je určený pro pracovníky HR, kteří si prohloubí své teoretické znalosti. 

Zkrácený obsah

 • Proces vzdělávání zaměstnanců ve vazbě na aktuální trh práce
 • Vzdělávání v době nejistoty
 • Strategické kroky tvorby efektivního systému vzdělávání
 • Odpovědnosti za rozvoj potenciálu zaměstnanců, talent management
 • Nástroje analýzy vzdělávacích a rozvojových potřeb (zjištění výkonnostních mezer)
 • Plánování vzdělávání, interní vs. externí vzdělávání
 • Trendy v oblasti rozvoje pracovníků
 • Personální controlling, jeho cíle a proces vzdělávání

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde: