Vyjednejte nejlepší podmínky...se svými kolegy (2denní trénink)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    439542

Popis kurzu na míru Vyjednejte nejlepší podmínky...se svými kolegy (2denní trénink)

Určeno pro: manažery a „neobchodním“ pracovníky, kteří chtějí zlepšit své vyjednávací dovednosti při jednání se svými spolupracovníky (nadřízení, kolegové, podřízení, pracovníci jiných sekcí a divizí apod.)

Trénink se zaměřuje na strategie vyjednávání v „neobchodní“ oblasti. Cílem je umět vyjednávat s ohledem na udržení vztahu se svým spolupracovníkem. Naučit se volit strategii pro vyjednávání flexibilně vzhledem k síle a pozici partnera. Trénink je zvláště zaměřen na práci s postojem k námitkám a kritice (oprávněné i neoprávněné) spolupracovníků.

Témata:

  • Jak si získat podporu
  • Jak najít společný cíl
  • Jak jednat z pozice
  • Jaké mohu použít vyjednávací strategie
  • Jak vést druhou stranu
  • Jak pracovat s kritikou (osobní rozvoj)