VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    663988

Popis kurzu na míru VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

Výběr nových zaměstnanců

Vedení výběrového pohovoru

Tréninkový videofilm: „Více než jen intuice"

Behaviorální pohovor

Cvičení na  behaviorální otázky

Rolová hra: „Vedení výběrového pohovoru " (analýza videozáznamu), zpětná vazba

Poskytování účinné zpětné vazby

Zpětná vazba založené na faktech

Principy poskytování účinné zpětné vazby

Pozitivní zpětná vazba

Korektivní zpětná vazba

Rolová hra - „ Dejte podřízenému pozitivní/korektivní zpětnou vazbu"

Systém hodnocení a hodnotící pohovor

Výhody systému hodnocení pro firmu, manažery

Systém hodnocení ve Vašem prostředí

Zásady vedení hodnotícího pohovoru

Uplatňování koučovacího přístupu při vedení pohovoru

Stanovení úkolů rozvoje hodnoceného

Rolová hra -„Hodnotící pohovor" (analýza videozáznamu), zpětná vazba

Závěr tréninku

Shrnutí a zhodnocení tréninku

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi?

Individuální akční plány