VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, IMAGE, KOMUNIKACE, METODY PUBLISH RELATIONS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    122058

Popis kurzu na míru VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, IMAGE, KOMUNIKACE, METODY PUBLISH RELATIONS

Výcvikový programy pro ředitele škol a zástupce ředitelů škol

Svědomitá a usilovná práce sama o sobě v dnešní době nezaručí efektivitu úsilí. Bez cíleně utvářeného a pěstovaného image se nadřeme a plody naší práce budou malé a možná i kyselé.
* co je důležité vědět o komunikaci
* význam otevřené komunikace; pseudokomunikace, konstruktivní a destruktivní komunikace
* komunikační bariéry
* komunikace slovní, mimoslovní; komunikace činy
* začátek komunikace, podstata sdělení, ukončení komunikace; komunikační rituály (jejich význam a kulturní rozdíly)
* význam zpětné vazby pro skutečnou komunikaci
* vytváření souladu v komunikaci; nápodoba mimoslovní komunikace a některé techniky neurolingvistického programování
* reaktivní a proaktivní komunikace; komunikační plán - s kým, o čem, kdy, jak dlouho, jakou formou
* zásady vnitrofiremní komunikace (dále jen VK): integrovaná komunikace; úloha vize, firemních hodnot a cílů v procesu VK; hlavní cíle VK; nejdůležitější obsah VK; informace, které musí vedení školy poskytovat pracovníkům, aby měli dostatek informací; co vše o škole hovoří (pověst školy, pověst a činy vedení, úspěchy a neúspěchy, atmosféra); předpoklady fungování VK; nejvhodnější situace pro VK; prostředky VK; odpovědnost za VK; zásady komunikace při změnách; písemná komunikace
* obsah komunikace manažera s podřízenými - témata, která je třeba odkomunikovat
* co tvoří image školy; čím se poškozuje image
* cíle PR; podstata metod PR, metody PR, hlavní zásady PR; způsoby zjišťování veřejného mínění
* osobní prezentace představitelů školy