Vedení lidí na základě osobnostní typologie

Popis kurzu na míru Vedení lidí na základě osobnostní typologie

Je naprosto zřejmé, že každý má svůj osobní styl vedení. Ten často není lepší nebo horší než ostatní styly, má pouze své relativní výhody a nevýhody. Trénink Vedení lidí na základě osobnostní typologie pomáhá účastníkům identifikovat styl vedení, který přirozeně na základě svých osobnostních charakteristik upřednostňují a hlavně uvědomit si jeho přednosti a omezení. Kromě toho jim představuje další možné styly vedení a ukazuje, v jakých situacích je vhodné svůj preferovaný styl vědomě nahradit jiným, v daném okamžiku potenciálně efektivnějším stylem.

Na druhou stranu i vedení zaměstnanci jsou různé osobnosti, každý z nich má jiný preferovaný styl komunikace a práce, jiný hodnotový systém a osobní preference. Na každého z nich působí trochu jiné motivační faktory. Z toho vyplývá, že ve spolupráci s podřízenými je vhodné ke každému z nich volit modifikovaný styl vedení, který je efektivní vzhledem k jejich osobnosti.

Součástí kurzu je osobnostní profil každého účastníka, který jim umožňuje hlubší poznání sebe sama a přispívá tak k hlavnímu výstupu kurzu: dokázat vybrat vhodný styl vedení v závislosti na aktuálním složení skládanky, jejíž části tvoří osobnostní dispozice vedoucího, osobnostní dispozice podřízeného a konkrétní situace.
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.