Value Stream Mapping

Popis kurzu na míru Value Stream Mapping

 

Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“

 

―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší materiálové produktivitě a tedy lepší EBIT-DA

―    podpora týmové práce (rozvoj dodavatelsko-odběratelského myšlení)

―    adaptace na sezónní výkyvy výroby

―    vyšší robustnost procesů v rámci hodnotových toků (tzv. „samoopravitelnost“ procesu na základě odchylek)

―    permanentní změnové řízení – účastníci si vytvářejí užitečné návyky vedoucí ke stálému zlepšování klíčových procesů

―    3 úrovně programu

  • Associate – jednodenní workshop pro pochopení podstaty jednotlivých LEAN princip
  • Practicioner – třídenní praktický VSM event, na němž si účastníci prakticky vyzkoušejí implementaci LEAN principů a budou schopni tuto zkušenost pod vedením VSM leadera aplikovat i v jiných procesech / hodnotových tocích
  • Master – desetidenní výcvik budoucích VSM leaderů s následnou supervizí

 

http://www.topvision.cz/nabidka/interni-vzdelavani-a-rozvoj/nase-sluzby/vyroba-a-mistri/

 

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.