Úvod do programování v SAS/IML

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  558225

Popis kurzu na míru Úvod do programování v SAS/IML

Tento kurz je určen programátorům v SAS, statistikům, ekonometrům, pracovníkům operačního výzkumu a obecně všem, kdo zpracovávají data pomocí maticových operací a maticové algebry. V kurzu se naučíte pracovat s maticovým jazykem SAS/IML (Interactive Matrix Language) a sestavovat programy s použitím procedury IML.


Před přihlášením do kurzu byste měli:

 • mít znalosti základů programování v SAS v rozsahu školení PRG1 (Programování v SAS: Základy)
 • rozumět základním konceptům a operacím maticové nebo lineární algebry, jako jsou dimenze matice, sčítání a násobení matice, inverzní matice a vektory

Přínos pro účastníka

Kurz představuje jazyk SAS/IML, a to jak jeho syntaxi, tak i jeho použití pro úlohy popsané maticovou algebrou pracující s daty v relační databázi. Po jeho absolvování by účastník měl mít představu o možnostech modulu SAS/IML a umět:

 • explicitně přiřazovat hodnoty nové matici
 • načítat matice z tabulek SAS a ukládat matice do tabulek SAS
 • vybírat řádky a sloupce pro přečtení z (nebo zapsání do) tabulky
 • používat maticové operátory a funkce v přiřazovacích příkazech
 • programovat maticové příkazy v SAS/IML
 • používat v maticích indexy pro sumarizaci a filtrování matic
 • používat cykly a podmínky k řízení běhu programu
 • vytvářet struktury modulu jazyka SAS/IML

Obsah kurzu


Matice v SAS/IML

 • typy matic
 • vložení hodnoty do matice

Jazyk SAS/IML

 • řídící příkazy
 • akční příkazy
 • příkazy pro volání funkcí
 • přiřazovací příkazy a operátory

Indexy

 • výběr podmnožiny matice
 • řádková a sloupcová redukce

Práce s tabulkami

 • načítání tabulek (SAS datasetů) do IML matic
 • ukládání matic do tabulek (SAS datasetů)

Vývoj programů v SAS/IML

 • vytváření modulů - metod a funkcí
 • cykly
 • podmíněné zpracování

Ukládání SAS/IML výstupů

 • ukládání modulů a matic
 • načítání uložených modulů a matic

Další témata

 • správa paměti a datového úložiště
 • knihovna pro IML moduly (IMLLIB)