Úspěšná prezentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    97414

Popis kurzu na míru Úspěšná prezentace

Délka semináře:
3 dny - 24 hodin (1 den příprava prezentací, 1 den prezentační dovednosti, 1 den videotrénink připravených prezentací)

Počet účastníků:
maximálně 8 účastníků

Co se na semináři naučíte:
* připravit strukturu a obsah prezentace
* definovat cíle prezentace
* připravit účinnou prezentaci v programu MS PowerPoint
* vystupovat před posluchači
* používat přiměřenou gestikulaci
* získávat a udržovat pozornost posluchačů
* reagovat na nepříjemné otázky posluchačů
* předvádět připravenou prezentaci

Probíraná témata:
* Příprava prezentace
* analýza posluchačů a definování cíle prezentace
* struktura a obsah prezentace
* vzhled vizuální pomůcky
* příprava vizuální pomůcky pomocí MS PowePoint
* Prezentační dovednosti
* verbální a neverbální komunikace
* interaktivní prezentace
* reakce na nepříjemné otázky
* Videotrénink připravených prezentací
* natáčení prezentací
* rozbor prezentací
* plán osobního rozvoje

Poznámka: Podmínkou účasti v semináři je znalost programu MS PowerPoint na pokročilé úrovni.