UML® pro praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1886576

Popis kurzu na míru UML® pro praxi

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým použitím modelovacího jazyka UML® a ukázat ucelený postup pro aplikaci jazyka UML® za účelem tvorby analytické dokumentace informačních systémů. Jazyk UML® je dnes nezbytným komunikačním prostředkem pro analytiky, designéry a programátory softwarových aplikací, který umožňuje využívat širokou škálu typů diagramů s velmi složitou notací. Kurz poskytuje návod na to, které z typů diagramů a jejich modelovacích prvků používat pro analytickou práci a jak tyto diagramy vytvářet tak, aby výsledný model byl konzistentní a srozumitelný.

Účastníci jsou v úvodu kurzu stručně seznámeni s historií vzniku jazyka UML®, jeho strukturou a obsahem. Dále se kurz zaměřuje na nejčastěji používané diagramy UML®, vysvětluje jejich notace, postup tvorby těchto diagramů a celkové zasazení modelovacích technik do projektového postupu. Konkrétně je posluchačům detailně představen diagram aktivit, use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram, stavový diagram, diagram balíčků a komponent. Použití probíraných technik je demonstrováno na příkladech řešených posluchači ve spolupráci s lektorem. Na konci kurzu jsou posluchači schopni číst, interpretovat a vytvářet jednoduché modely UML®. Tyto nově získané znalosti jim umožní stát se produktivními členy analytických a návrhových týmů.

Kurz je určen pro

  • analytiky, designéry, programátory a další IT specialisty, kteří chtějí rozumět UML® diagramům a efektivně je používat jako komunikační prostředek.