TRÉNING A KOUČING OBCHODNÉHO TÍMU

Popis kurzu na míru TRÉNING A KOUČING OBCHODNÉHO TÍMU

Cieľ kurzu:

Uvedomiť si dôležitosť tréningu a koučingu obchodných zástupcov, naučiť sa techniky tréningu a poskytovanie spätnej väzby formou pozitívneho usmerňovania, zdokonaliť sa v motivácii svojich spolupracovníkov.

Kurz je určený pre vedúcich obchodných tímov a obchodných oddelení.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Tréning – princípy tréningu, možnosti tréningu, stanovovanie cieľov tréningu, analýza úlohy, rozloženie úlohy a postup tréningu.

2. Techniky tréningu – scenáre, modelové scénky, audiotréning, videotréning a techniky podporujúce tréning.

3. Ukážky tréningu – tréning prekonávania námietok pre začiatočníkov a pokročilých, tréning prezentácie produktu s dôrazom na obsahovú stránku, verbálnu komunikáciu a neverbálnu komunkáciu.

4. Koučing – princípy koučingu, význam motivácie a cieľov pri koučingu, hodnotenie výkonov koučovaných a pozitívne usmerňovanie.

5. Motivácia – teórie motivácie podľa Maslowa a Herzberga a ich aplikácia pri motivovaní obchodných zástupcov, praktické rady, ako motivovať obchodných zástupcov. Schopnosť vedúcich obchodných tímov trénovať a koučovať svoje obchodné tímy znižuje náklady na externý tréning a zefektívňuje zapracovávanie nových obchodných zástupcov.

Viac informácií o nešich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.