Teambuilding

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  455096

Popis kurzu na míru Teambuilding

Pro koho je teambuilding (posílení týmové spolupráce) například vhodný?

 • Pro nově vzniklé týmy, které nemají ujasněné role a skupinová pravidla
 • Pro utváření vztahů a upevňování vazeb v již existujících týmech
 • Pro zlepšení a zefektivnění narušené komunikace
 • Pro odměnění zaměstnanců – benefit, který budou milovat a přitom bude nenápadně tmelit tým

Co Vám program přinese?
Vaši zaměstnanci pochopí myšlenkové pochody a chování ostatních členů týmu a budou inspirováni k navázání vysoce efektivní a účelné spolupráce v týmu zábavnou:

 • outdoorovou formou (aktivity v přírodním prostředí se zpětnou vazbou řízenou psychologem)
 • kombinovanou formou (aktivity v přírodním prostředí se zpětnou vazbou řízenou psychologem doplněné vzdělávacím seminářem, který si vyberete nebo seminářem zaměřeným na týmovou spolupráci a psychologickou diagnostikou - týmové role, aj.)

Naše teambuildingové programy jsou zaměřené na cílené, promyšlené a strukturované budování a rozvíjení pracovních týmů v kterémkoli stádiu jejich vývoje či tvůrčího a výkonového potenciálu. Programy vedou například k hlubšímu poznání členů týmů, budování vzájemné důvěry, podpoře sebedůvěry, rozvoji týmové komunikace, odhalování přirozených vůdčích schopností a zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce.

Možný obsah

 • Komunikace a její vymezení (komunikační model a co vše komunikaci ovlivňuje v týmu)
 • Příčiny odlišností lidských názorů a stanovisek 
 • Komunikační procesy a poruchy, pravidla efektivní komunikace v týmu
 • Motivace v týmu a vedení
 • Týmová spolupráce, týmové role (diagnostika) - efektivnější spolupráce a komunikace členů týmu
 • Outdoorové aktivity zaměřené na zábavu, tvořivost, kooperaci aj.

Při teambuildingových  programech využíváme širokého spektra outdoorových i indoorových aktivit, jejichž  konkrétních volba závisí na Vašich požadavcích a potřebách.

Orientační přehled outdoorových aktivit

 • Vysoké lanové aktivity - spolupráce, důvěra, seberozvoj, riskování
 • Nízké lanové aktivity - týmová spolupráce a komunikace, poznání ostatních členů
 • Případové studie - schopnost kooperace a konsenzu
 • Psychologická diagnostika - uvědomění své týmové role, lepší poznání svého potenciálu a kolektivu
 • Týmové hry - komunikace, motivace, spolupráce
 • Noční aktivity
 • Moderované degustace vína – odměna zaměstnanců a zábava
 • Jízdu na koních – zábava a posílení týmové spolupráce
 • Paintball – zábava a podpora komunikace a týmové spolupráce
 • Rafting - zábava a podpora komunikace a týmové spolupráce
 • Motorové čtyřkolky – zábava a týmová soudržnost
 • Zorbing – překročení vlastních hranic
V případě zájmu zajistíme další atrakce a aktivity dle Vaší preference.