Teambuilding (budování a rozvoj pracovních týmů)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    583110

Popis kurzu na míru Teambuilding (budování a rozvoj pracovních týmů)

Aktivity pro teambuildingu jsou zaměřeny na spolupráci při hledání řešení úkolů a vzájemná podpora ve vypjatých situacích.

Cíl kurzu
Teambuilding programy slouží k cílené, promyšlené a strukturované budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Jejich hlavním smyslem je týmová práce a rozvíjení předpokladů a kvalit, které jsou nezbytné pro efektivitu práce. V průběhu programu dochází k hlubšímu poznání týmu, budování vzájemné důvěry a sebedůvěry, k rozvoji týmové komunikace, zaujímání týmových rolí, odhalení přirozených vůdčích osobností a zlepšení tvůrčí týmové práce.

Výsledek kurzu
V teambuildingovém programu je využíváno skupinových rozborů, díky kterým je společný zážitek zpracován do obecnější podoby a následně je využitelný v praxi. Doporučená délka programu je 3- 5 dní.