Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    412970

Popis kurzu na míru Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost pracovníků a ochrana jejich zdraví při práci by měly patřit k nejvýznamnějším oblastem zájmu všech výrobců a poskytovatelů služeb. Nejen proto, že je k tomu nutí předpisy EU, odbory a legislativa, ale především proto, že zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. Součástí výkladu základních i doplňujících aktuálních informací z oblasti BOZP (i v kontextu systému OHSAS 18001) může být praktický výcvik pravidel poskytování první pomoci při úrazu na pracovišti.