Svařování vysokolegovaných austenitických ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZK 141 (Z-T 3)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    84710

Popis kurzu na míru Svařování vysokolegovaných austenitických ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZK 141 (Z-T 3)

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání další odborné způsobilosti ke svařování vysokolegovaných austenitických ocelí netavící se elektrodou.

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé s platným průkazem svářeče.

Obsahové zaměření:
Bezpečnostní předpisy dle ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
Nauka o materiálech a zařízení, příprava materiálu
Základy elektrotechniky
Technologie svařování vysokolegovaných austenitických ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře
Seznámení s pracovištěm a zařízením
Praktický výcvik