Strategic Selling®

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  644395

Popis kurzu na míru Strategic Selling®

Určení vhodné strategie prodeje a plánování aktivit v obchodních projektech, které mají vysokou hodnotu a realizují se v tvrdém konkurenčním prostředí.


Strategic Selling vám poskytne jasný a cílený postup jak získat základní informace a vytvořit vítěznou strategii prodeje. Postup zahrnuje identifikaci všech autorit, které rozhodují o nákupu a jejich vlivu a motivacích v daném projektu. Dále se zabývá získáním kouče v projektu a identifikací vašich silných a slabých stránek. Výstupem ne plán aktivit na vašich vlastních obchodních případech.


 • Komunikace společným obchodním jazykem a terminologií

 • Vužití universálního prodejního procesu v jakékoli prodejní situaci

 • Identifikace autorit nákupu a strategie jednání s nimi

 • Zaměření prodejního úsilí na projekty, které mají největší přínos

 • Překonávání překážek, které mohou vykolejit váš prodej

 • Dosažení výsledků, které jsou dobré pro zákazníka i pro vás

 • Získání autorit nákupu tak, aby pracovali ve váš prospěch

 • Vytváření strategického plánu aktivit (Blue Sheet)


Přínosy procesu Strategic Selling

 • Zvyšování úspěšnosti prodeje

 • Urychlení prodejního cyklu

 • Zvýšení dosahované marže

 • Snižování nákladů na prodej

 • Dosažení dlouhodobých a opakovaných prodejů

 • Nástroj managementu pro efektivní řízení a monitorování obchodních případů