Statistická kontrola procesů pomocí SAS/QC Software

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1628125

Popis kurzu na míru Statistická kontrola procesů pomocí SAS/QC Software

Tento kurz je určen všem uživatelům SAS, kteří používají metody kontroly kvality nebo statistické regulace procesu (statistical process control - SPC) k monitorování, ohodnocení a zlepšení kvality procesů. Kurz je vhodným doplňkem k programu Six Sigma. Před přihlášením do kurzu by účastníci měli mít znalosti na úrovni kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1) a základní znalosti statistiky (normální rozdělení, p-hodnota, ANOVA, ...), které je možno získat v kurzu Základy statistiky s použitím SAS (STAT193).


Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • provádět distribuční a Pareto analýzu
 • vytvářet grafy jednotlivých události (výsledků) zaznamenaných v čase (run charts)
 • vytvářet Shewhartovy regulační diagramy (Shewhart control charts) včetně pokročilých diagramů
 • provádět analýzu střední hodnoty (analysis of means - ANOM) a vytvářet ANOM diagramy
 • zjišťovat způsobilost procesu (capability analysis)

Obsah kurzu


Úvod do metod statistické regulace procesu (SPC)

 • terminologie
 • rozdíly mezi grafikou SAS a ODS
 • grafické nástroje pro distribuční analýzu
 • třídění a tvorba podskupin v procesu monitorování
 • tvorba Paretových diagramů

Shewhartovy regulační diagramy

 • cíle regulačních diagramů
 • rozdíly mezi sigma limity a pravděpodobnostními limity
 • použití procedury SHEWHART pro generování regulačního diagramu
 • rozdíly mezi rozptylem (range) a směrodatnou odchylkou při odhadu sigma
 • automatické generování regulačních diagramů (control charts)
 • tvorba e-mailových upozornění v případě narušení procesu
 • rozdíl mezi binomickými a Poissovými daty

Shewhartovy regulační diagramy - pokročilá témata

 • autokorelace dat
 • použití ARIMA modelů pro regulační diagramy autokorelovaných dat
 • identifikace a popis vícerozměrných procesů
 • tvorba vícerozměrných regulačních diagramů s vhodnými kontrolními limity
 • odhalení situací s více příčinami rozptylu
 • tvorba regulačních diagramů vhodných pro případ s více příčinami rozptylu

Analýza střední hodnoty (analysis of means - ANOM)

 • porovnání analýzy střední hodnoty s analýzou rozptylu a regulačními diagramy
 • tři druhy ANOM diagramů dostupné v proceduře ANOM
 • tvorba ANOM diagramů pro různé podmínky

Způsobilost procesu (capability analysis)

 • kontrolní limity a jejich srovnání a specifikace
 • předpoklady analýzy způsobilosti procesu
 • grafické možnosti nástrojů SAS pro analýzu způsobilosti procesu
 • tvorba a interpretace indikátorů způsobilosti a intervalů spolehlivosti
 • tvorba a interpretace dalších statistických indikátorů způsobilosti
 • možnosti tvorby podskupin pro kalkulace
 • počítání alternativního měřítka způsobilosti založeného na kvadratické Taguchi Loss funkci
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace