SAS Business Academy: Datová kvalita a dále

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1005040

Popis kurzu na míru SAS Business Academy: Datová kvalita a dále

Tento kurz navazuje na školení SDQ1 - datová kvalita z rychlíku. Zabývá se datovou kvalitou v souvislostech. Jeho účastníci se seznámí se zásadami, postupy a metodikami v oblastech, které úzce i šířeji souvisí s vlastní problematikou kvality dat. Budou mít možnost nahlédnout do teoretických i praktických záležitostí týkajících se Data Governance, Master Data Managementu, podnikového programu péče o data. Seznámí se s principy sledování a měření datové kvality ve vztahu k jejím dopadům na podnikový business. Zaměří se též na organizaci péče o data, role, zodpovědnosti a nástroje ve struktuře podniku pro tuto agendu. Pozornost bude též věnována architektuře systémů pro řízení a správu klíčových podnikových dat. Pro zájemce o poznání technologické platformy - nástroje DataFlux - a metodiky procesů řízení kvality dat jsou k dispozici specializovaná školení.


Účast není podmíněná znalostí technologií nebo procesů řízení kvality dat.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte přehled o řízení kvality dat a o vlastnostech prostředí ve firmě, které tuto kvalitu dat řídit umožní. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • koncepčně se zabývat řízením kvality dat
 • identifikovat data vhodná pro měření, stanovit metriky pro hodnocení datové kvality
 • reportovat stav kvality dat způsobem relevantním pro business
 • formulovat principy nastavení rolí a zodpovědností v oblasti péče o data
 • stanovit finanční a nefinanční dopady nekvalitních dat a návratnosti investic do nápravných kroků (ROI)
 • identifikovat systémové a procesní požadavky pro prevenci nekvality dat a jejích dopadů
 • vyhodnotit přednosti a úskalí různých architektur pro podporu péče o kvalitu dat

Obsah kurzu


Datová kvalita v souvislostech

 • co vše souvisí s problematikou péče o data
 • základní procesní, organizační a technické aspekty řízení kvality dat
 • systémový pohled na řízení kvality dat

Řízení datové kvality a co s tím souvisí

 • co učinit pro trvalé zajištění kvality dat
 • jak měřit kvalitu dat a využít změřené výsledky
 • jaké procesy zavádět a proč
 • jaké změny zavádět a proč (architektura, procesy, …)

Řízení datové kvality a Řízení dat

 • Data Governance: pojmy a principy
 • význam Data Governance pro řízení kvality dat
 • celopodnikový program komplexní péče o data
 • procesy, role a odpovědnosti a jejich kontrola

Postup zavádění systematické péče o data

 • hlavní kroky a milníky
 • podnikový program péče o data
 • kde jsou úzká místa
 • Data Governance Assessment
 • Data Governance Maturity Models

Řízení datové kvality a nástroje v architektuře ICT

 • Master Data Management - řešení pro správu klíčových podnikových dat
 • on-line verifikace dat - prevence chyb při vzniku
 • monitoring datových toků - okamžitá indikace a hlášení nekvality v datech
 • periodické měření dat DB
 • podpora Data Flux