Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1387638

Popis kurzu na míru Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

 

Seminář

Téma:   Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

efektivní údržby

Cíl:  Naučit se rozeznávat typy údržbářských činností, umět správně posuzovat a řídit procesy výrobní údržby, seznámit se s praxí ve vyspělých firmách a vyměnit si osobní zkušenosti. Umět analyzovat současnou situaci ve výrobní údržbě a stanovit strategii jejího dalšího vývoje.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Význam údržby pro výrobní firmu – seznámíme se s důvody a významem péče o výrobní zařízení

-          Druhy údržbářských činností – naučíme se rozeznávat jednotlivé typy údržbářských činností a jejich vazbu na výši čerpání nákladů

-          Audit údržby – podíváme se na oblasti spadající do standardních auditů údržby, naučíme se používat výsledek auditu pro určení strategie dalšího rozvoje systému údržby zařízení

-          6 prvků Komplexní produktivní údržby (TPM) – pro lepší přehlednost rozdělíme oblast TPM do jednotlivých kategorií a definujeme veškeré činnosti, spadající do systému údržby

-          Abnormality v praxi údržby – seznámíme se s definicí „Abnormality“ a ukážeme si na příkladech, jak probíhá identifikace abnormalit samotnou obsluhou zařízení

-          Implementace systému TPM – společně probereme metody zavádění TPM (Total Productive Maintenance) a identifikujeme úskalí celého procesu

-          Výběr ukazatelů pro řízení údržby – ukážeme si na příkladech, jak probíhá řízení údržby v praxi, jaké se nejčastěji používají ukazatele a jak vybrat ty správné ukazatele

-          Význam a výpočet celkové efektivnosti zařízení (OEE) – naučíme se vypočítávat ukazatele OEE a TEEP a používat je k porovnání využitelnosti jednotlivých zařízení

-          Sběr dat pro výpočet OEE -  seznámíme se s problematikou sběru dat z výroby a možnostmi, jak celý proces zautomatizovat

-          Standardy v oblasti údržby – ukážeme si, jak se stanovují standardy pro činnosti v údržbě a podíváme se na jejich význam v praxi

-          Outsourcing údržby – prodiskutujeme vhodnost outsourcingu a úskalí jeho realizace

-          Diagnostické metody v údržbě – seznámíme se s druhy diagnostických metod a jejich perspektivou v rámci současného vývoje nových výrobních zařízení

Cílová skupina: Střední a TOP management výrobních firem, vedoucí výroby, vedoucí údržby, systémoví specialisté

Rozsah semináře: 1 den (6 hodin výuky)