Řízení porfolia projektů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1886573

Popis kurzu na míru Řízení porfolia projektů

Kurz uceleným způsobem popisuje techniky a postupy řízení portfolia projektů a objasňuje příslušný organizační kontext, reprezentovaný obvykle založením projektové kanceláře a vymezením autority řízení portfolia. Posluchači se dále seznámí s procesy doporučenými pro strategické plánování a s postupem vedoucím k zajištění souladu realizovaných projektů a stanovených strategických cílů organizace. Další témata kurzu pokrývají efektivní identifikaci projektových záměrů, jejich výběr, kategorizaci i vyhodnocení, sledování a balancování portfolia projektů. Samostatná kapitola kurzu je věnována problematice řízení programů, které představují jeden z typických elementů portfolia. Kurz svým rozsahem odpovídá standardu PMI pro řízení portfolia projektů.

Určeno pro: Vedoucí projektů/programů a pracovníky projektových kanceláří, kteří chtějí získat doporučení pro nastavení procesů řízení portfolia či standardizovat postupy pro výběr projektů, které přinesou organizaci maximální efekt a zároveň budou realizovatelné z hlediska dostupnosti požadovaných zdrojů.