Rekvalifikace - Obchodní zástupce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    549371

Popis kurzu na míru Rekvalifikace - Obchodní zástupce

Kvalifikace a osobnostní předpoklady obchodního zástupce


Psychologie prodeje                        


·         Umění odhadnout partnera


·         Telefonický prodej


·         Myslete a mluvte kladně


·         Kupní motivace zákazníka


·         Přizpůsobení se osobnímu vystupování klienta – zrcadlení


·         Přizpůsobení se myšlenkovému procesu klienta


Vedení obchodního jednání


·         Pravidla komunikace


·         Bariéry komunikace


·         Konflikty


·         Komunikační dovednonosti


Fáze obchodního jednání


·         Strategie jednání s klientem


·         Taktika jednání s klientem


·         Příprava na jednání


 ·         Fáze obchodního jednání


Prodejní rozhovor


 ·         Stadia rozhovoru


·         Fáze uzavření obchodu


·         Pokračující vztahy s klientem


Základy managementu


·         Druhy plánů


·         Podnikatelský plán a jeho struktura


·         Organizování


·         Kontrola


Rozhodování


·         Typy rozhodování


·         Rozhodovací proces


·         Metody rozhodování


Základy marketingu


·         Marketingový mix


·         Nástroje marketingové komunikace


·         Reklama, podpora prodeje, public relations, direct marketing, osobní prodej,


Legislativa


·         Zákon na ochranu spotřebitele


·         Zákon na ochranu osobních údajů


Závěrečná zkouška