ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání

Popis kurzu na míru ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání

Jistě nelze oddělit v běžném životě řeč těla od řeči slov. Naše slova či naše jednání řeč těla doprovází, nějak se tváříme, naše slova doprovázíme gesty atd. Všechny tyto projevy naše jednání dotváří. Tento seminář zaměříme na verbální a neverbální aspekty během našeho jednání s druhými lidmi: jak jsme čitelní pro druhé, jak umíme „číst“ druhé . A uvědomíme si jak s nimi pracovat během rozhovoru, abychom předcházeli nedorozuměním, dokázali s nimi účinněji pracovat a ovlivňovali naše jednání k vzájemné dohodě.

Obsah:
* Jak komunikujeme?
* Emoce a rozum v lidském jednání, v komunikaci
* Emoční inteligence a její projevy (koncept důvěryhodnosti)
* Druhy komunikace a jejich výhody (verbální, písemná, telefonní, neverbální, vizuální)
* Řeč těla - mimika, gesta, postoje a další prvky řeči těla
* První dojem - co způsobuje dobrý a příznivý dojem a co nás odrazuje
* Komunikační model JOHARI WINDOW
* Základy rétoriky (cvičení)
* Komunikační typologie (MBTI, TAT), jak rozpoznat jednotlivé typy z verbálního a neverbálního chování
* Krátké prezentace účastníků a jejich rozbor

Metody výuky:
Videotrénink, modelové situace, zážitkové hry, cvičení.
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.