Projektový management II - pro pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    2880638

Popis kurzu na míru Projektový management II - pro pokročilé

Zaměření: účastníci kurzu "Projektový management II - pro pokročilé" se naučí graficky znázornit projekt a z grafů získávat informace pro efektivní řízení projektu. Získají nové dovednosti pro komunikaci v projektovém týmu, naučí se metody použitelné pro skupinovou práci. 

Cílová skupina: všichni ti, kdo zvládli základní orientaci v projektovém řízení, umí sestavit logický rámec projektu, umí stanovit pracovní balíky. 

Obsah kurzu:

  • Logický rámec – detailní rozpracování
  • Analýza zainteresovaných stran
  • Ganttův diagram a histogram zdrojů
  • Tvorba komunikačního plánu
  • Analýza rizik metodou RIPRAN
  • Metoda řízení dosažené hodnoty (EVM)

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 7 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz