Projektové řízení

Popis kurzu na míru Projektové řízení

Cíl: Pochopit podstatu projektového řízení, jeho principy, metodiku a možnosti uplatnění u interních i externích projektů. Osvojit si znalosti potřebné pro přezkoumání projektu, sestavení smlouvy, sestavení projektového týmu, stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých členů týmu, motivačního systému pro tým, řízení rizik, nákladů a finančních toků projektu, atd. až po závěrečné vyhodnocení realizovaného projektu/zakázky.

Obsah :
Podstata projektového řízení a jeho hlavní cíle
Interní a externí projekty
Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti projektového manažera
Složení a pracovní náplň členů projektového týmu
Organizace projektu včetně řízení porad
Motivační systémy pro projektové týmy
Přezkoumání projektu a návrh smlouvy
Sestavování časového harmonogramu projektu
Projektový controlling, řízení nákladů a cash flow projektu
Projektový reporting
Řízení rizik projektu

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.