Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    549392

Popis kurzu na míru Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)

Po absolvování tohoto kursu byste měli být schopni:

· Vyjmenovat hlavní části .NET Frameworku a vysvětlit jejich místo v platformě .NET,

· vysvětlit hlavní koncepty CLR a využít vlastností .NET Frameworku při psaní aplikací,

· vytvářet komponenty a používat je v aplikacích Windows Forms i ASP.NET,

· využívat vlastností .NET Frameworku k zavádění vícenásobných versí komponent,

· vytvářet, používat a rozšiřovat typy,

· tvořit efektivní třídy a rozhraní,

· efektivně tvořit a zpracovávat řetězce, pole a enumerátory,

· využívat možnosti delegování,

· popsat a řídit správu paměti a dalších prostředků,

· využívat datové proudy a soubory ke čtení i zápisu,

· odesílat a přijímat data prostřednictvím internetu,

· serialisovat i deserialisovat objekty a

· tvořit distribuované aplikace s využitím webových služeb XML a řízení vzdálených objektů.