EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Pro/ENGINEER WildfireTM Drawing Training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    83275

Popis kurzu na míru Pro/ENGINEER WildfireTM Drawing Training

Školení je určeno absolventům školení Basic Training, předpokládá se minimálně 25 hodin samostatné práce se systémem Pro/ENGINEER WildfireTM.
Cílem školení je prohloubit znalosti získané ze školení Basic Training a to především v oblasti efektivní tvorby výkresové dokumentace a kusovníků.

Náplň školení:
* Formáty výkresů- uživatelem definovaná knihovna výkresů pro detaily, sestavy a kusovníky
* Tvorba výkresů- definice pohledů, řezy, manipulace s pohledy, modifikace pohledů
* Kótování ve výkresech
* Poznámky- parametrické, neparametrické, manipulace
* Geometrické tolerance tvaru a polohy- definice a užití
* Rozměrové tolerance- definice a užití
* Tabulky ve výkresech- definice a užití
* Symboly- definice a užití, knihovny symbolů a značek
* Výkresy sestav- kusovníky, pozice, kótování
* Režim Report- opakované oblasti, definice
* Konfigurační soubory výkresů