PRINCE2 Foundation

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  2558592

Popis kurzu na míru PRINCE2 Foundation

Třídenní kurz je určen pro skupinu 5 - 10 účastníků.

Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu. Je koncipován jako pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu a zakončen zkouškou „Foundation Exam”.

Podmínkou pro registraci ke zkoušce je závazné přihlášení účastníka nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu.

Kurz zahrnuje zajištění:

 • lektora
 • obsahové náplně v rozsahu 3 dnů,
 • přihlášení účastníků v systému „APMG Booking“,
 • mezinárodních certifikačních zkoušek (vč. poplatků)
 • akreditovaných školících materiálů (plněbarevný manuál s učebními texty, cvičeními a cvičnými testy v češtině)
 • školících místností vybavených prezentační technikou
 • občerstvení pro účastníky

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”.

Úspěšní absolventi budou schopni:

 • naplánovat projekt a zvládnout jeho organizaci
 • porozumět etapám projektu a jejich posloupnosti
 • řešit problémy a rizika spojená s projekty
 • používat metody řízení podle výjimek.
 • identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu
 • aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®
 • využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®
 • používat kompletní terminologii PRINCE2®
 • aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu
 • aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®
 • absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu).

Tréninková  Metoda

 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy, Témata, Procesy, Manažerské produkty
 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)
 • Zkušební testy zkoušky „Foundation Exam“
 • Diskuse
 • Domácí práce

Výukový jazyk a materiály

 • Výukový jazyk je čeština
 • Výukové materiály a vzorové zkoušky jsou v češtině

Obsah kurzu

DEN1

 • Představení, PRINCE2® & AXELOS, Co je projekt?
 • PRINCE2® Koncepce, 7 principů, Projektová Pyramida, PRINCE2®
  Výhody, Škálovatelnost
 • Proces: Zahájení Projektu
  Téma: Organizace (vč. rolí a odpovědností)
 • Proces: Nastavení Projektu  – vč. Dokumentace Nastavení Projektu
  Téma: Obchodní Případ
 • Cvičení/případová studie: Obchodní případ
 • Téma: Plány, Plánovací Aktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky

DEN2

 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Směrování Projektu, Řízení přechodu mezi etapami
  Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
  Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1

DEN3

 • Vyhodnocení vzorového testu č.1 a opakování
 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu (vč. kontroly o postupu prací)
 • Témata: Řízení Konfigurace a Změna (vč. změnového řízení)
 • Cvičení: Změnové řízení
  Proces: Ukončení projektu
 • Vzorový test č.2 a opakování
 • Zkouška “Foundation Exam”

Zkouška – „Foundation Exam

 • 1 hodina
 • Test v českém jazyce - výběr z variant (multiple choice)
 • 75 otázek, 70 možných bodů
 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování
 • Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky.
 • Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation.

Zásady pro začleňování znevýhodněných osob

APMG plně respektuje United Kingdom Equality Act (Zákon o rovných příležitostech). To zahrnuje přizpůsobení znevýhodněných kandidátů a zamezení diskriminace v rámci jednání s APMG a akreditačního procesu trenérů a konzultantů je každý kandidát posuzován na základě jeho znalostí a není brán ohled na pohlaví, věk, rasu, náboženství, fyzické nebo mentální postižení nebo jakýkoliv jiný faktor mimo vlastní hodnotící kritéria.

Společnost solit project, s.r.o. je připravena pro kandidáty účastnící se zkoušek, na základě požadavku připravit odpovídající podmínky a úpravy pro ty kandidáty, kteří mají speciální požadavky na přístup nebo podporu, tak aby jim pomohli získat jejich kvalifikaci.

Mějte prosím na paměti, že tam kde jsou tyto podmínky pro dodatečné požadavky splněny fyzicky a je možné je vizuálně ověřit trenérem, který se setkal s kandidátem, není požadováno písemné potvrzení.

V případě, kdy není možné fyzické ověření/prokázání a není možné, aby trenér ověřil oprávněnost těchto požadavků, je vyžadováno písemné oficiální potvrzení.

V ideálním případě toto potvrzení bude v podobě lékařského osvědčení, s doporučením vhodných úprav pro kandidáta. V případě, že kandidát není schopen zajistit takovou lékařskou dokumentaci/potvrzení, je možné nahradit toto potvrzení písemným potvrzením jeho vedoucího pracovníka s uvedením kontaktu, tak aby APMG mohlo provést případné ověření.

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte prosím vaši tréninkovou organizaci, která spolupracuje s APMG a zajistí pro vás odpovídající podmínky.

solit project, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited

The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace