Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    682415

Popis kurzu na míru Prezentační dovednosti

TRÉNINKY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE - Prezentační dovednosti

Je rozšířeným omylem domnívat se, že prezentace znamená pouze předání informací publiku. Často zapomínáme na důležitou věc, totiž že každá prezentace je vždy i prezentací sebe sama. Tento kurz je příležitostí k reflexi vlastních silných stránek a oblastí, které si zaslouží další pozornost a práci. Účastníci si osvojí postupy a techniky, které jim pomohou cítit se při prezentaci pohodlně a sebevědomě, zaujmout posluchače a získat je na svou stranu, působit přesvědčivým a profesionálním dojmem. 

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

• správně strukturovat prezentaci a přizpůsobit ji danému publiku

• připravit prezentaci, která posluchače zaujme

 efektivně využívat verbálních i neverbálních prostředků komunikace

• využívat technických pomůcek k podpoření a oživení své prezentace

• prezentovat přesvědčivě a profesionálně

• zvládat trému a minimalizovat nervozitu

• obstát před náročným publikem 

Nástroje

Výklad / nácvik v modelových situacích / videotrénink / práce se studijními materiály / individuální zpětná vazba 

Rozsah

2 dny 

Obsah kurzu

• stanovení cílů a určení klíčových bodů prezentace

• plán, struktura a dynamika prezentace, prioritizace informací

• prezentace relevantních informací

• příprava na publikum a jeho pochopení, určení cílové skupiny, zapojení publika do prezentace

• přesvědčivé prvky v prezentaci

• styly prezentování, sebeprezentace

• efektivní zvládání náročných posluchačů, situací a dotazů

• využívání vizuálních a technických pomůcek

• verbální a neverbální prostředky komunikace

• práce s hlasem

• tréma a jak ji odbourat, jak usměrnit nervozitu ve prospěch sebevědomé prezentace

• reflexe vlastního stylu

• trénink prezentace - videotrénink