Přednáškový kurs k danému tématu v sídle zájemce se vzorovou dokumentací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    91913

Popis kurzu na míru Přednáškový kurs k danému tématu v sídle zájemce se vzorovou dokumentací

V první části kursu se účastníci seznámí s výkladem jednotlivých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na novelizaci, zdůrazněny budou body, které mají přímou vazbu na činnost účastníků kursu.

Ve druhé části obdrží účastníci podrobně zpracovanou dokumentaci k postupu při zadávání veřejných zakázek, včetně mnoha vzorových formulářů a příkladů vycházejících z dlouholetých zkušeností (tímto způsobem je předávána část know-how přednášejících).

Rozsah: cca 6 hodin.