Podnikatelské projektování za pomoci rizikového a rozvojového kapitálu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    93843

Popis kurzu na míru Podnikatelské projektování za pomoci rizikového a rozvojového kapitálu

Určeno:
českým podnikatelským subjektům - ekonomům, finančním ředitelům a marketingovým pracovníkům, pracovníkům státní správy, všem, kteří hledají další možnosti pro financování svých podnikatelských záměrů.

Na základě Vašeho zájmu po absolvování tohoto semináře budou připraveny konzultace a workshopy na Vámi vybraná témata viz popis semináře Financování podniku a jeho zdroje. Nabízíme také možnost spolupracovat spolu s Vámi na celém projektu.

Cíle semináře:
je pochopit současnou pozici české ekonomiky ve vnějších ekonomických vztazích (včetně prognózy vývoje světové ekonomiky) a usnadnit tak orientaci českým podnikatelským subjektům:
? při přípravě českých podnikatelských subjektů na podmínky jednotného trhu EU
? při posuzování nového vnějšího prostření jako příležitost a hrozbu pro firmy
? při formulaci a obhajování požadavků na financování podnikatelských projektů
? při analyzování problémů spojených s podnikatelským projektováním
? při zpracovávání vlastních podkladů tak, aby byly akceptovatelné pro potenciální zdroj rizikového a rozvojového kapitálu jako základu pro financování

Obsah:
I. Možnosti zapojení českých podnikatelských subjektů v podmínkách rostoucí internacionalizace a interdependence v kontextu světové ekonomiky
II. Vývoj světové ekonomiky, moderní ekonomický růst a strukturální změny ve světové ekonomice
III. Vývoj světové ekonomiky a globální prognostika
IV. Současné postavení ČR ve světové ekonomice
V. Rizikový a rozvojový kapitál v České republice a očekávané trendy
VI. Ekonomické dopady rizikového a rozvojového kapitálu v České republice
VII. Bariéry bránící dalšímu rozvoji rizikového a rozvojového kapitálu v České republice
VIII. Typy podnikatelských projektů
IX. Metody hodnocení podnikatelských záměrů
X. Finanční řízení marketingových projektů
XI. Zásady investičního rozhodování a metody hodnocení návratnosti investic
XII. Závěr

Rozsah semináře: 1 den (8 vyučovacích hodin)

Popis:
Rizikový a rozvojový kapitál (Venture Capital) - je alternativou k dlouhodobému a střednědobému financování. Tato forma investování stojí od šedesátých let v pozadí prudkého vzestupu celé řady firem v oblasti informačních technologií (Apple, Compaq, Sun Microsystems), biotechnologií (Genentech) nebo potravinářství. Rizikový investiční kapitál obecně umožňuje podnikům:
? získání kapitálu potřebného pro úspěšný rozvoj
? snížení úrokového zatížení
? sdílení podnikatelského rizika
? konzultace v oblasti finanční strategie