Odpovědnost za výrobek a další druhy odpovědnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    46343

Popis kurzu na míru Odpovědnost za výrobek a další druhy odpovědnosti

Určeno:
Manažerům jakosti a dalším vedoucím pracovníkům, kteří jsou odpovědni za jakost a uzavírají obchodní smlouvy.


Cíle semináře:
Seznámíte se s postupy, které vyplývají z Občanského a Obchodního zákoníků, s technickými požadavky na výrobek. Dále se seznámíte se zvláštními případy odpovědnosti a případy zákonné odpovědnosti.


Obsah:
Odpovědnost za výrobek podle příslušného zákona
Obecná odpovědnost za škodu dle Občan. a Obchod. zákoníku
Výklad k příslušnému zákonu - o technických požadavcích na výrobky
Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
Rozdíl mezi zákonnou odpovědností za vady a zárukou
Záruka smluvní a zákonná
Novelizace zákona


Metody:
Výklad


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku je povinnost počínat si tak , aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku , na přírodě a na životním prostředí. Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Odpovědnost za škodu dle Obchodního zákoníku znamená, že ten kdo poruší povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu způsobenou druhé straně. V případě, že se neprokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Odpovědnost za výrobek je odpovědnost výrobce (nebo jiného subjektu) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob.
Je založena na principu objektivní odpovědnost. Není třeba prokázat zavinění, ale jsou připuštěny vyviňovací důvody výrobce s tím, že důkazní břemeno prokázání existence těchto důvodů má výrobce. Poškozený musí prokázat vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a vadou výrobku.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace