NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

Popis kurzu na míru NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

Obsah:
* Prameny právní úpravy včetně veškerých aktualit v oblasti nemocenského pojištění
* Dávkový systém nemocenského pojištění
* Způsob stanovení denního vyměřovacího základu
* Rozhodné období
* Výpočet nemocenského
* Podpora při ošetřování člena rodiny
* Peněžitá pomoc v mateřství
* Obecná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění
* Podpůrčí doba
* Ochranná lhůta
* Promlčení dávek
* Pojistné na sociální zabezpečení, včetně nově přijatých právních úprav v této oblasti
* Vyměřovací základ organizace
* Vyměřovací základ zaměstnance
* Odvod pojistného
* Penále, pokuty, povolení splátek pojistného a penále
* Pravděpodobná výše pojistného
* Organizace a provádění sociálního zabezpečení
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.