Nákup jako zdroj zisku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    93893

Popis kurzu na míru Nákup jako zdroj zisku

Určeno:
Manažerům a pracovníkům v oblasti nákupu.

Cíle semináře:
Naučíte se vybudovat úsek nákupu a zásobování ve strategii a ekonomice firmy jako článek, v němž jsou skryty finanční rezervy.

Obsah:
1. modul - Strategie řízení nákupu, jakost, hodnotová a cenová analýza
(termín 10.4. 2003 od 9:00 do 16:30 hod., 11.4. 2003 od 9:00 do 12:15 hod.)
2. modul - Právní aspekty v nákupu a zásobování, Obchodní dovozní případ
(termín 22.5.-23.5. 2003 vždy od 9:00 do 16:30 hod.)
3. modul - Účinná komunikace, výcvik vyjednávání s obchodními partnery
(termín 23.6.-25.6. 2003 vždy od 9:00 do 16:30 hod.)

Metody:
Výklad, diskuse, výcvik a nácvik dílčích dovedností s použitím videokamery, identifikace stylů osobního jednání a výměna zkušeností.

Rozsah semináře: 7 dní, (2 dvoudenní moduly a jeden třídenní modul) || je možné se přihlásit i na jednotlivé moduly samostatně

Popis:
Cíle a strategie nákupu, trh, průzkum trhu, analýza nákupního portfolia, metoda ABC.
Logistika jako nástroj řízení, materiálové zásobování.
Vnější vlivy působící na řízení materiálových toků.
Faktor času a jeho význam.
Moderní podoba organizace nákupu.
Analýza nákladů, nabídka a poptávka.
Cena a její tvorba.
Analýza bodu zvratu.
Řízení jakosti v nákupu.
Přidaná hodnota a orientace na zákazníka.
Hodnotová analýza, spolupráce s dodavateli, hodnocení dodavatelů.
Konečným cílem činnosti nákupčího je uzavření řádné smlouvy (nejčastěji kupní).
Chyby při posuzování druhých.
Komunikace.
Komunikační a psychologické bariéry, šumy.
Jak správně klást otázky.
Umíte aktivně naslouchat?
Fáze obchodního jednání.
Jednání typu "výhra - výhra".
Bariéry efektivního jednání.
Zvládání námitek.
Fáze efektivního vyjednávání.
Jednání s různými typy dodavatelů.
Dosahování souhlasu.