MZDOVÁ PROBLEMATIKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    111790

Popis kurzu na míru MZDOVÁ PROBLEMATIKA

Délka kurzu:
12 hodin

Charakteristika:
Účastníkům kurzu budou poskytnuty základní informace z oblasti mzdového účetnictví a mzdové agendy včetně všech aktuálních změn. Je zaměřen zejména na výpočet odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění a zdanění ze závislé činnosti.

Požadované znalosti:
U účastníků se nepředpokládají předběžné znalosti ze mzdového účetnictví

Osnova:
Zákoník práce a Zákon o mzdě.
Bezpečnost práce ve vztahu k mzdám a náhrady škod.
Náhrady cestovních výdajů.
Zdravotní a sociální pojištění.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Praktické cvičení na příkladech.

Kurzy navazující:
Daň z příjmu ze závislé činnosti a její roční zúčtování.