Myers-Briggs workshop

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    257414

Popis kurzu na míru Myers-Briggs workshop

Délka workshopu: 1 den

Typ osobnosti je pojem nejčastěji spojovaný s modelem rozvoje osobnosti vytvořeným Isabel Myersovou a Katherine Briggsovou, autorkami světově nejpoužívanějších testů na osobnostní profil, MBTI, neboli Myers-Briggs osobnostní test. MBTI vychází ze 70 let výzkumu a je každoročně uplatňován na 2 milionech lidí.

I. Myersová a K. Briggsová došly k názoru, že existují čtyři hlavní způsoby, kterými se lidé od sebe vzájemně liší.
Tyto odlišnosti nazvaly "preferencemi". Jako příklad může posloužit fakt, že ačkoli všichni používají obě ruce, většina z nás preferuje jednu z nich, která je pak dominantní ve všech našich aktivitách, při kterých ruce používáme.

MBTI se soustředí na výsledky vycházející ze čtyř preferencí

  • Čemu v prvé řadě věnujete energii?
  • Jakým způsobem zpracováváte informace?
  • Jakým způsobem se rozhodujete?
  • Jak organizujete svůj život?

Směřování energie

Dvě dimenze jsou: Věnujete energii vnějšímu světu aktivit (E), nebo vnitřnímu světu myšlenek a emocí (I)?

Zpracovávání informací

Dvě dimenze jsou: Zpracováváte informace ve formě známých faktů a pojmů (S), nebo ve formě možností a nového potenciálu (N)?

Rozhodování

Dvě dimenze jsou: Rozhodujete se na bázi logických a objektivních úvah (T), nebo na základě osobních hodnot a účinku na relevantní osoby (F)?

Organizace vlastního života

Dvě dimenze jsou: Organizujete Váš život strukturovaně, na základě přijímání rozhodnutí a znalosti Vaší pozice (J), nebo flexibilně, tím, že život objevujete průběžně, tak jak ho žijete (P)?Permutací těchto čtyř preferencí vzniká 16 osobnostních typů, které tvoří základ modelu I. Myersové a K. Briggsové a MBTI osobnostních testů.

Cíle workshopu

Jednou z praktických aplikací MBTI a pochopení těchto preferencí je podpora lepšího sebepoznání a týmová práce. Rozdíly v preferencích mohou znamenat, že jednotlivci přičítají hodnotu různým věcem a mohou komunikovat mnoha různými způsoby. Tento fakt může bránit efektivnímu fungování týmu.Rozdíly ale mohou být překonány, pokud se budou jednotlivci v týmu vzájemně respektovat a budou vědět, jakou hodnotu různé preference mají a jakou hodnotu mohou přinést týmu.Díky tomuto workshopu poznáte a pochopíte Váš osobní styl a styl lidí okolo vás. Zjistíte, jak zlepšit pracovní vztahy s Vašimi nadřízenými, kolegy i podřízenými. Pochopíte, kdo jste Vy, proč děláte co děláte a proč ostatní dělají co dělají.

Cílová skupina

Kdokoli, kdo se rád učí a chce se dovědět víc o sobě samém a o tom, jak budou pravděpodobně v mnoha směrech protikladní lidé různých osobnostních typů.

Obsah

Obsah je založen na MBTI dotazníku, který referuje o preferencích ve čtyřech dichotomiích, kdy se každá z nich skládá ze dvou protikladných pólů.Je to interaktivní workshop, který zkoumá všechny typy MBTI a způsoby, jak ovlivnit a efektivně pracovat s lidmi, jejichž preference jsou jiné než Vaše.Optimální počet účastníků: 10 - 12 účastníků a 2 moderátořiMáme plnou kvalifikaci CPP k vedení a interpretaci nástroje MBTI.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace