MS Excel 2007 / 2003 - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    596098

Popis kurzu na míru MS Excel 2007 / 2003 - základy

MS Excel 2007 / 2003 - základy
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližšie termíny kurzov: 25.9.2008 a 16.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce v prostredí MS Windows.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek v prostredí MS Windows, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi použitia tabuľkového procesora MS Excel. Je vhodný aj pre menej skúsených účastníkov, lebo výuka prebieha voľnejším tempom, čo vytvára dostatočný priestor na individuálnu prácu s účastníkmi a na dôslednejšie precvičenie preberanej problematiky.

Program MS Excel patrí k najlepším a najviac používaným tabuľkovým procesorom v súčasnosti. Vyznačuje sa rozsiahlou ponukou funkcií, jednoduchou obsluhou a používateľským komfortom. Výsledky spracovania možno prezentovať tabuľkovo aj graficky, náročnejšie úlohy možno riešiť pomocou zabudovaných funkcií a makrojazyka (Visual Basic for Applications - VBA). Vo verzii XP program prináša bohatšie pomôcky pri zápise vzorcov a funkcií, lepšie možnosti hľadania a náhrady údajov v celom zošite, nový nástroj na kreslenie ohraničení, komfortnejšie nástroje na import údajov z rôznych dátových zdroj a z webových stránok, automatické publikovanie zmenených údajov na webe, integrovanú podporu pre dátový formát XML, inteligentné značky a ďalšie nové prvky. Vo verzii 2003 je ďalej posilnená podpora pre tímovú spoluprácu, zlepšené nástroje na analýzu údajov, doplnený nástroj na vyhľadávanie informácií (podokno úloh Zdroje informácií) a rozšírená ponuka doplnkov na webovom serveri Office Online.
Úvod kurzu obsahuje stručnú rekapituláciu práce v systéme MS Windows. Hlavná časť kurzu je zameraná na praktické zvládnutie obsluhy programu MS Excel a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných tabuľkových úloh.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.
Na tento úvodný kurz nadväzujú kurzy pre mierne pokročilých a pokročilých používateľov programu, v ktorých sa preberajú niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Cena kurzu: 2700 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Stručná rekapitulácia práce v systéme MS Windows
• pracovná plocha, štartovací pruh úloh, situačné ponuky, manipulácie so súbormi a adresármi, práca v sieti, riadenie tlače

Tabuľkový procesor MS Excel
• charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)

Základy práce s tabuľkou a dokumentom
• otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
• pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
• označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
• prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače

Formátovanie a úprava tabuliek
• formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
• rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
• formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
• inteligentné značky
• štýl údajov, definícia a použitie štýlov

2. DEŇ
Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
• vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
• automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
• kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
• pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
• vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov

Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
Grafické zobrazenie údajov - typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
Ďalšie nástroje a služby
• hľadanie a náhrady údajov
• práca vo viacerých jazykoch
• kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
• súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
• podokno úloh Zdroje informácií
• import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
• export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML

Šablóny - tvorba a použitie
Nastavenie pracovného prostredia - automatické ukladanie dokumentov a pod.
Podpora na webovom serveri MS Office Online
Stručný prehľad ďalších služieb programu - krížové (kontingenčné) tabuľky, štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.