MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    84924

Popis kurzu na míru MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Kurz je určen pracovníkům v oblasti veřejné správy,kteří si potřebují prohloubit svoji kvalifikaci s ohledem na specifika této sféry.
Absolvováním kurzu Moderní veřejná správa může stávající zaměstnanec splnit požadavky,které pro jeho funkční zařazení vyplývají ze zákona o státní službě.

Hlavní cíle:Kurz poskytuje komplexní orientaci v systému veřejné správy,seznamuje účastníky se specifiky a vývojem této oblasti,soustavou a orgány veřejné správy,právním rámcem jednotlivých činností a ekonomikou veřejné správy.Přináší souhrn znalostí z ekonomických,právních a společenskovědních disciplín s cílem vytvoření požadované kvalifikace pro působení ve veřejné správě,včetně evropského kontextu.

Základní vyučovací moduly tvoří:
?základy práva,
?ekonomika regionů,
?základy účetnictví.

Rozsah:4 semestry (72 hod./semestr)

Organizace:Soustředění v rozsahu 12x6 hodin (1 odpoledne v týdnu)nebo 5x14 hodin (pátek odpoledne a sobota)za každý semestr.

Vstupní požadavky:Ukončené středoškolské vzdělání a podání přihlášky ke studiu.Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Způsob zakončení:Absolvent kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování v případě,že splní všechny předepsané povinnosti u jednotlivých předmětů (zkoušky,klasifikované zápočty a zápočty)a obhájí závěrečnou písemnou práci.

Bakalářské studium:Absolvent kurzu má možnost přestoupit na řádné bakalářské studium,obor Veřejná správa.Předměty,které se vztahují k vybranému oboru,mu budou uznány,což umožní ukončit řádné vysokoškolské studium a získat titul Bc.za 1 rok.