Metrologie v řízení jakosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    93852

Popis kurzu na míru Metrologie v řízení jakosti

Určeno:
Kurs je určen pracovníkům útvarů kontroly a řízení jakosti, technického úseku a technologie a pracovníkům zabývajících se vyhodnocením dat.

Cíle semináře:
? Pochopit a docenit roli metrologie a náležitého zpracování dat při zabezpečování jakosti výroby
? Poukázat na praktické aspekty rozhodování se na základě faktů (dat) a poskytnout vodítka pro volbu sledovaných parametrů při zabezpečování splnění požadavků zákazníků.
? Shrnout a vysvětlit základní pojmy používané v metrologii, včetně obecných zásad měření, zpracování a interpretace naměřených dat
? Shrnout a procvičit různé aspekty řešení problémů souvisejících s měřením a vyhodnocením naměřených výsledků

Obsah:
? Metrologie - základní pojmy, legislativní rámec, členění
? Metrologický konfirmační systém, úkoly metrologie vyplývající z požadavků systému řízení jakosti, dokumentace v metrologii
? Zabezpečování měření a kontroly při řízení výroby, členění měřidel, etalonáž, návaznost
? Rozhodování se na základě dat, volba sledovaných parametrů s ohledem na řešený problém, získávání, zpracování a interpretace dat.
? Zpracování výsledků měření, variabilita měření, chyby měření, nejistota měření.
? Problematika hodnocení způsobilosti měřicího systému, analýza systémů měření (MSA), analýza reprodukovatelnosti a opakovatelnosti

Rozsah semináře: 1 den