Metoda řízení času

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    45777

Popis kurzu na míru Metoda řízení času

Pro koho zejména:
- podnikatel, liniový manažer
- asistent, sekretářka
- obchodní zástupce
- specialista (technik, ekonom, ap.)
- personalista firmy

Cíl semináře:
Nácvik využívání metody timemanagementu v denní praxi pro lepší využití svého času.

Obsah semináře:
Životní a pracovní hodnoty a cíle, priority, osobní timemanagement, obrana proti "zlodějům času", delegování úkolů, režim dne, nosiče timemanagementu.

Použité metody:
- výklad s diskusí
- sebereflexe účastníků
- řešení modelových situací

V rozsahu předložené nabídky můžete od nás získat :
* provedení výukového semináře k uvedené tématice
* výcvik (tréning) zvolené profesní dovednosti
* konzultace k řešení Vaší problematiky

Vaše objednávka bude vždy realizována v programu "šitém na míru", postihujícím specifika zadaného problému. Obdržíte moderně koncipovaný program, v případě vzdělávací nebo tréningové aktivity založený na aktivizačních nebo moderačních metodách, s využitím audiovizuální techniky a videotréningu.