MĚŘENÍ POSTOJE A PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    202197

Popis kurzu na míru MĚŘENÍ POSTOJE A PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ

Motto: "Jdete-li za něčím s maximálním úsilím, úspěch Vás nemine."

Je dobře známo, že nejsilnější myšlenkou outdoorových programů je posilovat komunikaci a procesy spolupráce v týmu. Za tímto účelem je také realizována naprostá většina těchto programů. Jsme si však vědomi faktu, že využitelnost outdooru je mnohem širší nebo z jiného úhlu pohledu mnohem cílenější. Vzali jsme tedy v úvahu kvality, které jsou proritní, jak z pohledu manažerů, tak i jejich pracovníků a vytvořili outdoorový program, který by tyto kvality posiloval a rozvíjel. Jedná se outdoor zaměřený na pozitivní přístup a sebemotivaci pracovníků.

Z obsahu semináře:
Dvoudenní trénink s individuálním měřením a hodnocením účastníků. První den je zaměřen na pozitivní myšlení a sebemotivaci v praxi, formou outdoorových aktivit. Následuje workshop, který je určen zpětné vazbě a výstupům z praktických aktivit, hodnocení měřených kritérií, výměně zkušeností a hledání správných řešení. Další den v podobě běžného semináře navazuje na praktické výstupy z outdoorových aktivit a navíc pokračuje v rozvoji pozitivního přístupu a sebemotivace prostřednictvím nových témat.

Účastníci se naučí a natrénují:
* Uchovat si pozitivní přístup i v situacích, kdy se nedaří (i dlouhodobě)
* Hledat a nacházet řešení i tam, kde jsou zdánlivě nemožná
* Být dostatečně vytrvalý a cílevědomý
* Nerezignovat na věci díky vlastním bariérám. Snažit se je překonávat
a další

Firma získá:
* Tým lidí, kteří nemají tendence propadat negativismu
* Konstruktivně smýšlející pracovníky, kteří namísto problémů hledají řešení
* Pracovníky, kteří sami dokáží nacházet a udržet motivaci pro svoji práci
* Konkrétní, jasné a změřitelné výstupy o pracovním týmu i jednotlivcích