MENTORSKÉ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1196315

Popis kurzu na míru MENTORSKÉ DOVEDNOSTI

Anotace

Program rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon role mentora, který předává zkušenosti a osvědčené postupy kolegům a napomáhá jejich adaptaci a orientaci v nové pozici. Umožňuje tak realizovat potenciál, který má organizace, zkušení zaměstnanci i noví kolegové. Program zároveň napomáhá odbourat bariéry, brzdící plynulý chod procesů knowledge managementu a podporuje přenos sdílení znalostí a hodnot. Napomáhá tak zachování kontinuity v předávání know-how.

 

Cíle programu

 • Chápat roli a základní povinnosti mentora, a to  nejen v adaptačním procesu
 • Umět určit a strukturovat oblasti významných zkušeností, znalostí a dovedností
 • Osvojit si aplikaci základních principů efektivní one-to-one komunikace
 • Naučit se respektovat různost způsobů zpracování informací a stylů učení
 • Umět poskytnout efektivní zpětnou vazbu pro posilování motivace
 • Naučit se identifikovat rozvojové potřeby mentorovaných a pracovat s nimi

 

Obsah programu

 • Vysvětlení základních pojmů – Mentoring/Koučink/Adaptace
 • Kdo je mentor, co činí pro mentorovaného
 • Vystupování mentora – mentor jako vzor
 • Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu
 • Didaktika sdělování nových věcí a učení se jim
 • Efektivní komunikační techniky a nástroje mentora
 • Respekt ke komunikačnímu partnerovi, povzbuzování partnera
 • Nedirektivní sdělování rady a doporučení
 • Zvládání komunikačních bariér na straně mentora i menteeho
 • Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných znalostí a způsobilostí
 • Postupy ovlivňující proces a výsledky mentoringu

-   postup od jednoduchého ke složitému, stavění od základů

-   jak se učí dospělí – klíče k efektivnímu učení

 • Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorované
 • Identifikace rozvojových potřeb a tvorba plánu rozvoje
 • Záznam průběhu a výstupů mentoringu

Užitečné Vám může být i ... 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, dotazníky a testy
 • případové studie

 

Klíčová slova

mentoring, mentor, koučink, kouč, koučování, adaptace, adaptační proces, mentorské, rada, didaktika, rozvoj, mentee, junior, orientace, knowledge management, know-how, učení dospělých, zpětná vazba

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace