Manažerské techniky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  455099

Popis kurzu na míru Manažerské techniky

Pro koho je rozvoj manažerských dovedností vhodný?
Kurz je vhodný pro manažery a vedoucí pracovníky na různých řídících úrovních se zaměřením na využití potenciálu pracovníků a efektivní komunikaci s nimi.

Co Vám kurz přinese?
Rozvoj manažerských dovedností zefektivní pracovní činnost manažerů a vedoucích týmů pomocí správného delegování a motivování zaměstnanců. Naučíte se také podávat objektivní zpětnou vazbu (pochvala/kritika, pozitivní usměrňování), stimulovat hodnocením výkonu k rozvoji nejenom osobního,ale i potenciálu spolupracovníků a tím efektivně řídit Vaše podřízené, sami sebe a spolupracovat s kolegy.

Rozsah
Pro jednotlivé tématické okruhy doporučujeme délku 7-8 učebních hodin. Každý okruh je variabilní a upřesňuje se s Vámi na základě společné domluvy. Do programu, který pro Vás připravíme, můžeme společně vybrat všechny, nebo jen některé témata, případně kombinovat obsah dle Vašich preferencí.

Tématické okruhy

Sociální dovednosti manažerů I.

 • Sociální percepce (sociální a emoční inteligence)
 • Typologie osobnosti  a její využití v poznání a efektivní komunikaci s pracovníky
 • Sociální komunikace – prostředky efektivní lidské komunikace, vedení rozhovoru/jednání s pracovníkem, s komunikačním partnerem
 • Interakce ve skupině – kooperativnost v manažerské praxi, týmové role, sociální status aj.

Sociální dovednosti manažerů II.

 • Konflikty a jejich zvládání (podstata, prevence, asertivní zvládání konfliktních situací)
 • Zátěžové situace ve skupině (podstata vzniku psychické zátěže, zvládání stresu, projevy zátěže ve skupině a práce s ní)
 • Tvořivost v interpersonálních vztazích (rozvíjení kreativity a verbální tvořivosti, odstraňování stereotypů v myšlení)
 • Trénink vybraných profesních dovedností

Time-management

 • Zásady time-managementu 4. generace
 • Řízení času (co vše ovlivňuje plánování a jak s tím pracovat)
 • Techniky efektivní organizace času (práce s prioritami, cíly, aj.)
 • Delegování jako nástroj efektivního využívání času (techniky zadávání úkolů)
 • Organizace pracovního místa, techniky sebepoznání a duševní hygiena

Hodnocení a motivace zaměstnanců

 • Styly vedení lidí, teorie potřeb a jejich využití při motivaci
 • Smysl a využití hodnotícího a motivačního pohovoru v různých situacích   
 • Plánování a zásady hodnotícího pohovoru
 • Nácviky vedení hodnotícího pohovoru