Lokální datové sítě - Ethernet

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  717538

Popis kurzu na míru Lokální datové sítě - Ethernet

Cíl školení
 • Seznámení se základní problematikou datových sítí a protokolem Ethernet
 • Naučit se konektorovat a zapojovat kabely, konfigurovat Ethernet přepínače a odstraňovat dílčí problémy v zapojení sítě

 

 Pro koho je školení určeno
 • Pro každého, kdo potřebuje rozumět základům Ethernetu

 

 Vstupní znalosti
 • Základní znalost přenosu dat

 

 Obsah
 • Seznámení se základy datových sítí - LAN, WAN, MAN
 • Metalická kabeláž v sítích LAN včetně praktických cvičení
 • Konfigurace Ethernet přepínačů

 4. h
Rozdělení sítí a způsoby přenosu dat
Vrstvový model
Přenosová média - metalické kabely, optická vlákna, radiový přenos
Strukturované kabelové rozvody včetně optických

 2. h
Realizace a testování kabeláže

 4. h
Funkce a význam protokolu Ethernet
Topologie sítí, přístupové body k médiu
Sítě s deterministickým a s náhodným přístupem
Struktura Ethernet rámce
Ethernet přepínače, VLAN

 2. h
Konfigurace Ethernet přepínačů
Měření sítě Ethernet

Cena "O" bez DPH (Kč)

Cena "C" bez DPH (Kč)

Cena "S" bez DPH (Kč)

14 900,-

125 160,-

105 160,-

Příloha doplňující kurz na míru Lokální datové sítě - Ethernet

Příloha kurzu