LEADERSHIP - MOTIVAČNÍ SÍLA VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    122053

Popis kurzu na míru LEADERSHIP - MOTIVAČNÍ SÍLA VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Dvoudenní výcvikový program pro mistry a střední management

Cíl:
* pomoci účastníkům poznat a pochopit sílu vlivu vůdčí osobnosti - vlivu způsobu komunikace a jednání, síly zájmu o ostatní lidi, žití vizí a cíli, osobní angažovanosti, schopnosti řídit pozornost, motivaci, důvěru, pocity a orientaci svých lidí
* poskytnout zpětnou vazbu o současném přístupu účastníků k vedení spolupracovníků
* inspirovat a motivovat účastníky k cílenému budování svého vůdcovství
* poskytnout nástroj ke změně - jak se změnit ve vůdčí osobnost

Obsah:
* co je to vůdčí osobnost; proč je tak málo vůdčích osobností a vůdců
* dá se vůdcovství naučit?; co musí umět a vědět vůdce
* nejčastější osobnostní slabiny adeptů vůdcovství
* jak se změnit ve vůdčí osobnost
* dotazník: Máte vlastnosti vůdce, jste vůdčí osobnost?

Metody:
Výklad, diskuse, analýza současného stavu, rozbor příkladů z praxe, dotazník, práce v týmech, přehrávání modelových situací, rozbor videozáznamu, poskytnutí zpětné vazby, koučování, práce s textem v pracovním sešitě, nácvik vizualizace, nácvik efektivní řeči těla.