Konflikty a ich riešenie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    522291

Popis kurzu na míru Konflikty a ich riešenie

Ciele:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

* vedieť charakterizovať pracovný konflikt, jeho príčiny a fázy vývoja pracovného konfliktu s možnosťami jeho vyriešenia
* vedieť identifikovať konfliktné situácie už na začiatku na základe verbálnych a neverbálnych znakov
* ovládať základné prístupy k zvládaniu pracovných konfliktov
* poznať postup riešenia - hlavné kroky zvládnutia pracovného konfliktu a vedieť zvoliť správny prístup k eliminácii konfliktných situácií s výsledkom prijateľným pre obidve strany v konflikte
* mať zručnosti v aktívnom počúvaní a asertivite
* poznať vybrané techniky zvládania emócií (agresivity, pasivity) podriadeného/ nadriadeného/kolegu/zákazníka v konfliktnej situácii
* mať zručnosť identifikovať ten správny prístup na konkrétny konflikt.