KALKULACE výrobků dle receptur a kusovníků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1106907

Popis kurzu na míru KALKULACE výrobků dle receptur a kusovníků

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat:

§                Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí skutečné rentability jednotlivých výrobků

§                Předvedení možností sestavování rozpočtů nepřímých nákladů

§                Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví

§                Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady, rabaty a kalkulační náklady

§                Vyhodnocování dosažené skutečnosti

§                Hodnocení dosažených variabilních nákladů

§                Praktické možnosti alokace nepřímých (režijních) nákladů

§                Praktické možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing)

 

Klíčová slova: účetní, controllingové a operativní informační systémy, rentabilita, rozpočet, kalkulace, odbytový náklad, rabat, variabilní náklady, režijní náklady, Aktivity Based Costing