ISO 9001:2015 a řízení rizik

Popis kurzu na míru ISO 9001:2015 a řízení rizik

Systematický přístup myšlení se zaměřením na rizika, je jedním z významných změn v normě ISO 9001: 2015. Takový přístup umožňuje preventivní opatření a není tudíž pouze jedním z prvků systému řízení kvality. V předchozích vydáních ISO 9001 byla žádost o preventivní opatření samostatným prvkem, v návrhu nového standardu je komplexní preventivní opatření zahrnuté do požadavků normy. Získáme tím obrovskou příležitost k aktivnímu odstranění příčin nesouladu, nikoliv k následně eliminaci špatné kvality nebo negativních důsledků rizika. Při použití tohoto přístupu jsou preventivní aktivity automaticky vložené do systému kvality, který je zaměřený na řízení rizik.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti systémové normy ISO, Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, pracovníkům výroby i technických oddělení.

Seminář nás seznámí s normou ISO 9001 v kontextu ostatních mezinárodních norem; integrované systémy managementu. Popíšeme si nejdůležitější změny v ISO 9001:2015 oproti předchozí revizi (2008) a hlavně se zaměříme na první zkušenosti s implementací normy v každodenní praxi účastníků.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Termíny a definice dle ISO 9000:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
 Sjednocená struktura norem dle standardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL
 Plánování: management rizik, cíle kvality, plánování změn
 Podpora: lidé zdroje; infrastruktura; prostředí pro fungování procesů; monitorování a měření; znalosti organizace; kompetence a povědomí; komunikace; dokumentované informace
 Provoz: plánování a řízení; požadavky na produkty a služby; návrh a vývoj produktů a služeb; externí procesy, produkty a služby; výroba a poskytování služeb; uvolňování produktů a služeb; řízení neshodných výstupů
 Sedm zásad managementu kvality dle přílohy B revidované normy
 Zlepšování: neshoda a nápravné opatření; neustálé zlepšování

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.