INTERNÍ AUDITOR DLE SA 8000:2008

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1944364

Popis kurzu na míru INTERNÍ AUDITOR DLE SA 8000:2008

Cíl kurzu:

Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Získání znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Seznámení s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Získání osvědčení o absolvování kurzu.

Cílová skupina:

Kurz je určen manažerům odpovědným za implementaci sociální odpovědnosti ve firmě, manažerům jakosti, pracovníkům
v oblasti HR a H&S a pracovního práva, pracovníkům
odpovědné za zavádění a udržování systému SA 8000, pracovníkům provádějícím tzv. interní audity dle SA 8000.

Obsahová náplň:

- statut „interních auditů“ dle SA 8000
- společenská odpovědnost – pojmy, principy
- hodnocení společenské odpovědnosti
- vznik a účel standardu SA 8000
- výklad požadavků SA 8000
- role zainteresovaných stran
- vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (Zákoník práce, související legislativa)
- kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- SA 8000 – činnost při auditu, příklady neshod
- požadavky na kvalifikaci interních auditorů
- provádění auditů – nejčastější neshody
- ověření získaných znalostí.

Doporučené navazující kurzy:
- **Společenská odpovědnost firem**
- **SA 8000:2008 - Standard pro ověření sociální odpovědnosti firmy**