Hodnocení pracovního výkonu

Popis kurzu na míru Hodnocení pracovního výkonu

Cíl: Zvládnout základní principy procesu řízení pracovního výkonu. Seznámit se s účelem a cíli hodnocení a možnými problémy při přípravě a implementaci systému hodnocení. Diskutovat o trendech v oblasti hodnocení pracovního výkonu.

Obsah:
Pojetí řízení pracovního výkonu, proces řízení pracovního výkonu motivace k pracovnímu výkonu
Hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu jako jeden z nosných personálních procesů v systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000
Hodnocení pracovního výkonu:
Typy hodnocení, využití sebehodnocení, 360° zpětné vazby X Fáze přípravy a realizace systému hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu.
Přípravná fáze :
Účel hodnocení X Stanovení cílů hodnocení X Kritéria hodnocení X Metody hodnocení X Formální systém hodnocení X Příprava hodnotitelů.
Realizace hodnocení:
Hodnocení, hodnotící pohovor
Chyby hodnocení
Spolupráce personálního útvaru a manažerů při realizaci hodnocení
Výstupy hodnocení a jejich využití:
Vazby hodnocení na ostatní personální procesy (vzdělávání a rozvoj pracovníků, odměňování, stanovování požadavků na způsobilost pracovníků ...)
Hodnocení jako součást personálního informačního systému

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.