EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Grafický systém CorelDraw CZ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    111826

Popis kurzu na míru Grafický systém CorelDraw CZ

Délka kurzu:
24 hodin

Charakteristika:
Posluchači získají základní přehled a znalosti z oblasti počítačové grafiky a osvojí si jejich základní metodické postupy.

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni operačního systému MS Windows 3.11 nebo 95.

Osnova:
Základy počítačové grafiky
Ovládání programu (menu, plovoucí rolety a klávesové zkratky)
Pracovní nástroje
Tvorba a úprava objektu
Práce s textem a úprava textu v grafice
Tvorba a činnost s prostorovými a grafickými efekty
Práce s rastrem
Tisk a předtisková úprava